60,74%

respondentů preferuje k obědu českou kuchyni.

Počet respondentů: 3000

Výzkum zaměřený na stravování v České republice

 

 Výzkum byl realizován v období od 14. do 20. dubna.

Počet respondentů:
Pohlaví:
Věk:
Sběr dat:

3000
muži a ženy
14-65 let
Česká republika

 

 

 

 

 

Které jídlo je pro vás nejdůležitější z celého dne?

Snídaně

Oběd

Večeře

34,02 %

50,44 %

15,54 %

 

Obědváte pravidelně každý den?

Ano

Ne

64,81 %

35,19 %

 Večeříte pravidelně každý den?

Ano

Ne

63,59 %

36,41 %

 Jak nejčastěji obědváte?

Většinou mám vlastní oběd

Většinou obědvám doma

Většinou obědvám v restauraci

Většinou obědvám ve firemní kantýně/školní jídelně

30,08 %

37,42 %

8,30 %

15,22 %

 

Obědvám v rychlém občerstvení/fast foodu

Většinou využívám jen dovozu jídla z restaurace/případně si jej v restauraci vyzvedávám

Neobědvám

2,65 %

2,52 %

3,81 %

 S kým nejčastěji obědváte?

Sám / sama

S kolegy v práci

S přáteli

S rodinou

Neobědvám

24,20 %

26,07 %

6,43 %

36,54 %

6,75 %

 

Jak nejčastěji večeříte?

Připravuji si večeři sám/sama

Střídáme se s partnerem

Alespoň jedenkrát týdně chodím na večeři do restaurace

53,83 %

29,43 %

4,94 %

 

Jídlo si na večeři objednávám/ nechám si jej dovézt z restaurace

Večeřím v rychlém občerstvení/fast foodu

Nevečeřím

4,46 %

3,91 %

3,42 %

 Kolikrát týdně máte teplý oběd?

Jednou

2x - 3x

4x – 5x

6x – 7x

5,49 %

20,78 %

31,24 %

47,43 %

 Kolikrát týdně máte teplou večeři?

Jednou

2x - 3x

4x – 5x

6x – 7x

19,26 %

39,87 %

24,09 %

16,80 %

 Kolik nejčastěji utratíte za oběd?

Do 60 Kč

Do 100 Kč

Do 150 Kč

Do 200 Kč

Nad 200 Kč

16,96 %

36,22 %

24,36 %

12,83 %

9,63 %

 Kolik nejčastěji utratíte za večeři?

Do 60 Kč

Do 100 Kč

Do 150 Kč

Do 200 Kč

Nad 200 Kč

27,50 %

32,37 %

15,83 %

12,54 %

11,76 %

 Objednáváte si jídlo od rozvážkové služby? Nebo přímo rozvoz z restaurace?

Ne neobjednal/a - nikdy jsem ani nezkoušel/a

Už jsem to zkusil / zkusila, ale využívám nepravidelně

Ano objednávám alespoň 1x měsíčně

Ano objednávám alespoň 3x měsíčně

Ano objednávám několikrát do týdne

24,33%

40,78 %

19,39 %

10,34 %

5,17 %

 Jste ochotný/ochotná zaplatit za dovoz jídla?

Ano, za kvalitu a úsporu času rád/a připlatím

Ano, ale maximálně do 30 Kč

Ne, preferuji dovoz zdarma

30,66 %

31,92 %

37,42 %

 V kolik hodin nejčastěji obědváte?

Dříve než v 11h

Mezi 11 – 12h

Mezi 12 – 13h

3,04 %

28,63 %

37,84 %

 

Mezi 13 – 14h

Mezi 14 – 15h

Později než v 15h

16,58 %

8,79 %

5,14 %

 V kolik hodin nejčastěji večeříte?

Mezi 20 – 21h

Před 17h

Mezi 17 – 18h

3,04 %

28,63 %

37,84 %

 

Mezi 18 – 19h

Mezi 19 – 20h

Později než ve 21h

16,58 %

8,79 %

5,14 %