Jazykové znalosti

zpět na všechny výzkumy

Jazykové znalosti

 

60,75%

respondentů používá cizí jazyk v praxi

Počet respondentů: 2000

17,34 % Čechů neovládá žádný cizí jazyk.

Počet respondentů:
Pohlaví:
Věk:
Sběr dat:

2000
muži a ženy
14-65 let
Česká republika

 

 

 

 

 

Jaké cizí jazyky ovládáte?

Angličtinu

Němčinu

Španělštinu

Francouzštinu

Ruštinu

38,21 %

20,28 %

2,22 %

2,86 %

11,17 %

Italštinu

Portugalštinu

Jiný

Žádný

 

1,55 %

0,75 %

5,61 %

17,34 %

 

  

Na jaké úrovni jazyk ovládáte? (Pokud ovládáte jazyků více, uveďte odpovědi ve vztahu k jazyku, který ovládáte nejlépe)

Rozumím jednoduchým slovům a větám, rozumím jednoduché mluvě, zvládám základní fráze (A1)

Dokáži komunikovat pomocí často používaných výrazů. Zvládám jednoduchou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech (A2)

40,07 %

22,55 %

Rozumím hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace, týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkávám v práci, ve škole, ve volném čase (B1)

Dokáži porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Mohu vést dialog s rodilými mluvčími (B2)

14,77 %

10,68 %

Rozumím širokému rejstříku náročných a dlouhých textů. Umím se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umím jazyk užívat pružně a efektivně pro společenské a profesní účely. Umím vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata (C1)

Rozumím téměř všemu, co si vyslechnu nebo přečtu. Dokážu shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokážu plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích (C2)

5,18 %

6,74 %

Používáte cizí jazyky v praxi?

Ano, denně

Ano, pravidelně ale ne denně

Ano, nepravidelně

Ne, nepoužívám

14,36 %

17,83 %

28,56 %

39,24 %

Rozvíjíte své jazykové znalosti?

Ano, dále se učím v kurzu

Ano, dále se učím ve škole

Ano, dále se učím v práci (máme jazyky jako benefit)

Pouze praxí

Ne

8,61 %

14,10 %

6,69 %

36,96 %

33,64 %